Ποιοί είμαστε

Ποιοί είμαστε

 

Η οργάνωση Civil Society Advocates είναι εγγεγραμμένο Ίδρυμα σύμφωνα με το νόμο Ν. 104(Ι)/2017 από τον Ιούνιο 2018 στην Επαρχία Λευκωσίας, με αριθμό εγγραφής ΛΕΥ/Ι/5.

Έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση των οργανώσεων της Κοινωνίας των πολιτών και τη βελτίωση του πλαισίου εντός του οποίου λειτουργούν. Η οργάνωση ιδρύθηκε από την ομάδα ατόμων που εργάζονταν εντατικά από το 2007, μαζί με άλλες οργανώσεις και άτομα, στα πλαίσια της άτυπης Ομάδας Πρωτοβουλίας ΜΚΟ για αλλαγή της νομοθεσίας για τις ΜΚΟ.

Μετά την ψήφιση του νέου νόμου για τα Σωματεία και Ιδρύματα το 2017, η Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ, αποφάσισε τον Απρίλιο του 2018 να αναστείλει τη δράση της, αφού επιτεύχθηκε ο κύριος σκοπός της που ήταν η ψήφιση του νέου αυτού νόμου. Η Ομάδα Πρωτοβουλίας ΜΚΟ είχε δημιουργηθεί το 2007 ως μία άτυπη ομάδα εννέα (9) οργανώσεων με τους ίδιους προβληματισμούς σχετικά με την τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά τις ΜΚΟ στην Κύπρο.

H οργάνωση Civil Society Advocates θα εργαστεί, σε επίπεδο δημόσιων πολιτικών και νομοθεσίας, για ενδυνάμωση του ρόλου της Κοινωνίας των πολιτών, την αύξηση της επιρροής που έχουν οι οργανώσεις της Κοινωνίας των πολιτών σε θέματα δημόσιου διαλόγου και πολιτικής και την ανάδειξη του σημαντικού ρόλου που έχουν στην κοινωνία. Επίσης, θα υποστηρίξει, μέσω εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων, τις ίδιες τις οργανώσεις σε θέματα όπως η άσκηση πίεσης και προώθησης θέσεων (lobbying και advocacy), καλής διακυβέρνησης, στρατηγικού σχεδιασμού, εξεύρεσης πόρων και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων.

Στόχοι

Στόχος της οργάνωσης είναι η ανάπτυξη και ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών στην Κύπρο με, μεταξύ άλλων, τους πιο κάτω τρόπους:

 • την ανάπτυξη ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου που να διέπει τη λειτουργία της Κοινωνίας των Πολιτών
 • την καθιέρωση θετικότερων αντιλήψεων για την αξία της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και την αναγνώριση και ανάδειξη του ρόλου της οργανωμένης Κοινωνίας των Πολιτών
 • την διασφάλιση επαρκούς πρόσβασης της σε πόρους
 • την δημιουργία, ενίσχυση και την προώθηση της καλής διακυβέρνησης (good governance)
 • την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
 • την προαγωγή της συμμετοχής πολιτών, οργανωμένων συνόλων και οργανώσεων στα κοινά και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και 
 • τη διασφάλιση πρόσβασης της στην δικαιοσύνη

Αρχές

Οι αρχές της οργάνωσης που καθορίζουν τον τρόπο εργασίας είναι: 

 • Η δημοκρατία
 • Η καλή διακυβέρνηση
 • Η διαφάνεια
 • Η ειλικρίνεια
 • Η λογοδοσία
 • Η υπευθυνότητα

Όραμα

Μία ενεργή κοινωνία των πολιτών με δυνατές και ανεξάρτητες οργανώσεις που δουλεύουν με επαγγελματισμό, για να υποστηρίξουν την κοινωνία, την δημοκρατία, την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον, την υγεία, τον πολιτισμό και ότι άλλο διαλέξει η κάθε μία, χωρίς εμπόδια στα πλαίσια ενός ενδυναμωτικού πλαισίου λειτουργίας.

Η Στρατηγική μας

Η στρατηγική μας βασίζεται σε δύο κύριους πυλώνες εργασίας:

 1. Την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των πολιτών και την αύξηση της επιρροής της σε θέματα δημόσιου διαλόγου και πολιτικής, αλλά και την ανάδειξη του σημαντικού της ρόλου στην κοινωνία. Για να το επιτύχουμε αυτό εργαζόμαστε
  • για την υιοθέτηση καλύτερων δημοσίων πολιτικών και νόμων που αφορούν την κοινωνία των πολιτών, όπως την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά προγράμματα, τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου καθώς και την διασφάλιση πρόσβασης στη δικαιοσύνη και λειτουργίας δημοκρατικών θεσμών.
  • την προώθηση πολιτικών και την δημιουργία και ενίσχυση της κουλτούρας για καλή διακυβέρνηση
  • την καθιέρωση, θεσμοθέτηση και βελτίωση των πρακτικών της δημόσιας διαβούλευσης και ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών ώστε να μπορεί να λαμβάνει μέρος πιο αποτελεσματικά σε τέτοιες διαδικασίες
  • την βελτίωση της δημόσιας εικόνας της Κοινωνίας των Πολιτών και της εικόνας που έχει ο κόσμος για αυτές
 2. Την υποστήριξη και εκπαίδευση της κοινωνίας των πολιτών ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις του σήμερα, μέσω εκπαίδευσης σε θέματα άσκησης πίεσης και προώθησης θέσεων (lobbying και advocacy), αλλά και τη δημιουργία, προώθηση και ενίσχυση κουλτούρας καλής διακυβέρνησης, στρατηγικού σχεδιασμού και γενικότερα την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τρόπους εξεύρεσης πόρων.

Η ομάδα

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Αν χρειάζεστε απαντήσεις σε θέματα που αφορούν τις ΜΚΟ, μη διστάσετε να μας μιλήσετε.
Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.