Ελένη Καραολή

Ιδρυτικό Μέλος-Πρόεδρος

Η Ελένη Ν. Καραολή είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Οργάνωσης Civil Society Advocates. Η Ελένη είναι νομικός.

Το κυριότερο της ενδιαφέρον είναι η ανάπτυξη και ενδυνάμωση της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών με ειδικότερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων. Είναι ενεργό μέλος σε διάφορες ΜΚΟ και δίκτυα ΜΚΟ ως εθελόντρια τα τελευταία 20 χρόνια. Σήμερα είναι μεταξύ άλλων μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών (EWL) και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ενάντια στη Φτώχεια (EAPN).

Όραμα της η ενίσχυση και ενδυνάμωση της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, η ανάδειξη του ρόλου που μπορεί να επιτελέσει στην ανάπτυξη της ευρύτερης κοινωνίας και της πολιτείας γενικότερα.