Νομοθεσίες

Νόμοι σχετικά με την ίδρυση και εγγραφή Σωματείων, Ιδρυμάτων και Ομοσπονδιών

Νόμος περί Σωματείων, Ιδρυμάτων και άλλα συναφή θέματα 104(Ι)/2017

Τροποποίηση 2018, N. 76(I)/2018

Τροποποίηση 2019, Ν. 84(Ι)/2019

Κανονισμοί: Σύμφωνα με τον νέο νόμο 104(Ι)/2017, Τροποποιήσεις 2018, 2019 πρόκειται να εγκριθούν νέοι κανονισμοί, οι οποίοι όμως ακόμα δεν έχουν εγκριθεί (Δεκέμβριος 2019). Μέχρι τότε είναι σε ισχύ οι κανονισμοί του 1973

 

Νόμοι σχετικά με Αγαθοεργή Ιδρύματα, Φιλανθρωπικούς σκοπούς και ειδικά καθεστώτα

Νόμος σχετικά με τα Αγαθοεργή Ιδρύματα (Κεφάλαιο 41)

Προϋποθέσεις αναγνώρισης Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων

ΣΗΜ: Τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα δεν ιδρύονται/αναγνωρίζονται σύμφωνα με κάποιο νόμο αλλά εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών με βάση κάποια κριτήρια. 

 

Άλλοι σχετικοί νόμοι

Περί Εράνων

 

Νόμοι που έχουν καταργηθεί

Ο Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων νόμος του 1972 όπως είχε τροποποιηθεί το 1997

Ο περί Λεσχών Νόμος (Κεφάλαιο 112)