Μαρίνα Βασιλαρά

Ιδρυτικό Μέλος-Αντιπρόεδρος

Η Μαρίνα ασχολείται με θέματα της Κοινωνίας των Πολιτών τα τελευταία 20 χρόνια στην Κύπρο από διάφορες θέσεις σε μη-κυβερνητικούς και διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα.

Η εμπλοκή της στην ομάδα Πρωτοβουλίας και τώρα στο Civil Society Advocates άρχισε το 2007 όπου με χορηγία από το UN Democracy Fund που εξασφάλισε άρχισε η μελέτη της νομοθεσίας που αφορά ΜΚΟ στην Κύπρο από το ECNL και η εμπλοκή με κυβερνητικούς φορείς για την αλλαγή όχι μόνο των νόμων και κανονισμών αλλά και του τρόπου συνεργασίας της Κοινωνίας των Πολιτών με το κυπριακό κράτος.

Είναι πτυχιούχος στις Διεθνείς Σχέσεις, την Διεύθυνση Επιχειρήσεων και τα Χρηματοοικονομικά. Όραμα της είναι μια κοινωνία όπου οι οργανώσεις να είναι οικονομικά ανεξάρτητες, δυνατές και ικανές να παίξουν τον σημαντικό καταλυτικό τους ρόλο στην βελτίωση των δημοκρατικών αξιών ενός τόπου και της ποιότητας ζωής.