Νέα και Εκδηλώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ

Αφορά Σωματεία/Ιδρύματα/Λέσχες 

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι, η Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά από αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών και τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις, προχώρησε στην ψήφιση στις 31/07/2020 του «περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμους του 2017 έως 2019 (Ν.118(Ι)/2020)», με τον οποίο τροποποιείται ο Βασικός περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2017 (στο εξής «ο Βασικός Νόμος»). Ο τροποποιητικός Νόμος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 17/08/2020.

Στη βάση της τροποποίησης αυτής, παρέχεται η εξουσία στους εφόρους σωματείων και ιδρυμάτων* όπως, γνωστοποιούν την πρόθεση τους για έναρξη διαδικασίας διάλυσης σωματείων και ιδρυμάτων μόνο με την ανάρτηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες.
(* Έφορος σωματείων και ιδρυμάτων είναι ο Έπαρχος της επαρχίας στην οποία η οργάνωση έχει την έδρα της.)

Ως εκ τούτου, στις 27η Αυγούστου, 2020 αναρτήθηκε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Γνωστοποίηση / Επίδοση», στην οποία αναφέρεται ότι: «Οι Έφοροι Εγγραφής Σωματείων / Ιδρυμάτων γνωστοποιούν την πρόθεση τους για έναρξη της διαδικασίας διάλυσης των Σωματείων / Ιδρυμάτων / Λεσχών, τα οποία περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Η εν λόγω γνωστοποίηση θεωρείται ότι είναι η ημερομηνία επίδοσης γνωστοποίησης έναρξης διαδικασίας διάλυσης προς το ασκούν τη διοίκηση του σωματείου, ιδρύματος ή λέσχης όργανο»

Το κείμενο της ανακοίνωσης ακολουθεί σύνδεσμός, ο οποίος οδηγεί σε πίνακα μορφής excel, στον οποίο αναγράφονται τα ονόματα 2.827 οργανώσεων (σωματείων, ιδρυμάτων και λεσχών), οι οποίες μέχρι τις 31/12/2019 δεν είχαν υποβάλει τροποποιήσεις στο καταστατικό τους.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στον σύνδεσμο http://www.moi.gov.cy/moi/moiup/moi.nsf/pagede1_gr/pagede1_gr?OpenDocument και ελέγξτε εάν το όνομα της οργάνωσης σας συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα (οι οργανώσεις αναφέρονται με την σειρά του αριθμού εγγραφής τους).

ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ακόμα και αν έχετε υποβάλει τροποποιήσεις έγκαιρα, κάντε ένα έλεγχο στον πίνακα. Υπάρχουν αρκετά λάθη και φαίνεται να έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα ονόματα οργανώσεων τα οποία έχουν έγκαιρα υποβάλει όλα τα σχετικά έγγραφα για την τροποποίηση του καταστατικού της οργάνωσης.

Εάν έχετε υποβάλει τα έγγραφα μετά τις 31/12/2019 και το όνομα της οργάνωσης σας συμπεριλαμβάνεται στον υπό αναφορά πίνακα, αμέσως να στείλετε μία επιστολή προς τον έφορο σωματείων και ιδρυμάτων, και να υποβάλλετε ένσταση για τη συμπερίληψη αυτή, ζητώντας την ακύρωση της συμπερίληψης του ονόματος της οργάνωσης στον πίνακα, αναφέροντας πότε υποβάλατε τα σχετικά έγγραφα, και καταθέτοντας τα σχετικά αποδεικτικά (π.χ. σφραγισμένη απόδειξη παραλαβής των εγγράφων).

ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ο Νόμος δίνει περιθώριο δύο (2) μηνών από την ημέρα της ανακοίνωσης, ήτοι μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2020, στις οργανώσεις (σωματεία / ιδρύματα/ λέσχες), οι οποίες δεν έχουν προβεί σε διαδικασία τροποποίησης του καταστατικού τους και υποβολή των σχετικών εγγράφων στον έφορο, να υποβάλουν «θεμελιωμένο αίτημα ακύρωσης της συμπερίληψής τους στη γνωστοποίηση» (δηλαδή τον πίνακα).

Σωματεία/ Λέσχες 

Μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2020 πρέπει να διεξαχθεί η καταστατική γενική συνέλευση και να υποβληθούν όλα τα σχετικά έγγραφα στον έφορο. 

Ιδρύματα

Μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2020 πρέπει να κατατεθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας στην οποία έχει το ίδρυμα την έδρα του, η αίτηση για τροποποίηση του καταστατικού και να γίνει η σχετική επίδοση της αίτησης στον έφορο σωματείων και ιδρυμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και 99489922 / 96540764

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Αν χρειάζεστε απαντήσεις σε θέματα που αφορούν τις ΜΚΟ, μη διστάσετε να μας μιλήσετε.
Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.