Νέα και Εκδηλώσεις

Διαδικτυακή Έρευνα για οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών: Προκλήσεις και εισηγήσεις αναφορικά με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας

*English text follows

Διαδικτυακή Έρευνα για οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών: Προκλήσεις και εισηγήσεις αναφορικά με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας

ForStrongerCSOs Survey GR

 

Η οργάνωση Civil Society Advocates καλεί τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ) και μη κερδοσκοπικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο, καθώς και άτυπες ομάδες να συμμετέχουν σε έρευνα που έχει ως στόχο να αναδείξει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, ειδικά σε σχέση με την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και τις διοικητικές και οικονομικές υποχρεώσεις που αυτή προνοεί.

Βάσει της δικής σας ανατροφοδότησης, θα ετοιμάσουμε συγκεκριμένες συστάσεις πολιτικής με σκοπό τη δημιουργία μιας πιο εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ της ΚτΠ και των δημοσίων αρχών.

Η έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου «For Stronger CSOs: Advocacy and capacity building for the empowerment of CSOs», το οποίο λαμβάνει επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund Κύπρου.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ανώνυμα. Όλες οι πληροφορίες που θα παρέχετε είναι εμπιστευτικές και θα αξιοποιηθούν μόνο για τον σκοπό του συγκεκριμένου έργου.

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο μέχρι 1η Νοεμβρίου 2022.
https://forms.gle/6HXmqpYWk15TtY6Z9 (Ελληνικά)
https://forms.gle/xm8P1GxqYUBrVi999 (Αγγλικά)

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Το έργο «For Stronger CSOs: Advocacy and capacity building for the empowerment of CSOs» λαμβάνει επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund Κύπρου που χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας 2014-2021 (Αριθμός Αναφοράς: 18_ACF_CY_Civil Society Advocates).

 

**********

Online survey for Civil Society Organisations: Challenges and recommendations in relation to the legal operational framework

ForStrongerCSOs Survey EN

 

The Civil Society Advocates invite Civil Society Organisations (CSOs) and non-profit companies registered in Cyprus, as well as informal groups to take part in a survey aiming to bring light to the challenges they face, especially in relation to the implementation of the national law and the relevant administrative and financial obligations.

Based on your feedback, we will draft a set of policy recommendations aiming to create a more constructive collaboration between organisations and public authorities.

The survey is conducted as part of the project “For Stronger CSOs: Advocacy and capacity building for the empowerment of CSOs” that benefits from a grant under the Active Citizens Fund Cyprus programme.

The survey is anonymous. Your responses will remain confidential, and any information collected will be used solely for the purposes of the project.

The questionnaire is available by November 1st, 2022.

https://forms.gle/xm8P1GxqYUBrVi999 (English)
https://forms.gle/6HXmqpYWk15TtY6Z9 (Greek)

For any questions or any further information, please contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The “For Stronger CSOs: Advocacy and capacity building for the empowerment of CSOs” project benefits from a grant under the Active Citizens Fund Cyprus programme, funded by Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA and Norway Grants 2014-2021 (Reference Code: 18_ACF_CY_Civil Society Advocates).

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Αν χρειάζεστε απαντήσεις σε θέματα που αφορούν τις ΜΚΟ, μη διστάσετε να μας μιλήσετε.
Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.