Εκδόσεις

Τι αλλάζει για τις ΜΚΟ

Ο Οδηγός εξηγεί τι άλλαξε με τον νέο νόμο για τα Σωματεία, Ιδρύματα και Ομοσπονδίες του 2017 (Ν.104(Ι)/2017) και τι πρέπει να κάνουν τα υφιστάμενα Σωματεία και Ιδρύματα, καθώς και όποιος θέλει να ιδρύσει Σωματείο, Ίδρυμα ή Ομοσπονδία.

Το Addendum στον Οδηγό ενσωματώνει τις αλλαγές που ακολουθούν την τροποποίηση του νόμου Ν.104(Ι)/2017 το 2018

Έγγραφο για την Οργανωμένη Κοινωνία των Πολιτών

Το έγγραφο πολιτικής συντάχθηκε από:

  • τον κο Jeremy McBride (Δικηγόρος, Monckton Chambers, Λονδίνο) εκ μέρους του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων για τη νομοθεσία περί Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) της Διάσκεψης των Διεθνών ΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης,
  • τον κο Γιάννη Γιαννάκη, Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ της Κυπριακής Δημοκρατίας
  • Εκπροσώπους της Πρωτοβουλίας ΜΚΟ

Το έγγραφο αυτό αναλύει την διεθνή νομοθεσία για τις ΜΚΟ, την κατάσταση στην Κύπρο και παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης για επίτευξη της ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών στην Κύπρο.

Το έγγραφο αυτό με μικρές αλλαγές υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2017.

Παρουσιάσεις

Παρουσιάσεις από εκδηλώσεις με τίτλο:

«Μάθετε να ετοιμάζετε μόνοι σας τους λογαριασμούς σας (υποχρέωση νέου νόμου για σωματεία & ιδρύματα)»

(Οκτώβριος-Νοέμβριος 2019)

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Αν χρειάζεστε απαντήσεις σε θέματα που αφορούν τις ΜΚΟ, μη διστάσετε να μας μιλήσετε.
Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.