Νομοθεσίες

Νομοθεσίες

Νόμοι σχετικά με την ίδρυση και εγγραφή Σωματείων, Ιδρυμάτων και Ομοσπονδιών

Νόμος περί Σωματείων, Ιδρυμάτων και άλλα συναφή θέματα 104(Ι)/2017

Τροποποίηση 2018, N. 76(I)/2018

Τροποποίηση 2019, Ν. 84(Ι)/2019

Τροποποίηση 2020, Ν. 118(I)/2020

Το πλήρες κείμενο του ενοποιημένου νόμου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CyLaw

Κανονισμοί: Σύμφωνα με τον νέο νόμο 104(Ι)/2017, Τροποποιήσεις 2018, 2019 εκκρεμούσε η έγκριση νέων κανονισμών. Οι νέοι κανονισμοί Οι περί Σωματείων και Ιδρυμάτων (Έντυπα, Τέλη και άλλες ειδικές διατάξεις) Κανονισμοί 2020 εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύθηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 17/07/20.   

Νόμοι σχετικά με Αγαθοεργή Ιδρύματα, Φιλανθρωπικούς σκοπούς και ειδικά καθεστώτα

Νόμος σχετικά με τα Αγαθοεργή Ιδρύματα (Κεφάλαιο 41)

Προϋποθέσεις αναγνώρισης Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων

ΣΗΜ: Τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα δεν ιδρύονται/αναγνωρίζονται σύμφωνα με κάποιο νόμο αλλά εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών με βάση κάποια κριτήρια. 

 

Άλλοι σχετικοί νόμοι

Περί Εράνων

 

Νόμοι που έχουν καταργηθεί

Ο Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων νόμος του 1972 όπως είχε τροποποιηθεί το 1997

Ο περί Λεσχών Νόμος (Κεφάλαιο 112)

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Αν χρειάζεστε απαντήσεις σε θέματα που αφορούν τις ΜΚΟ, μη διστάσετε να μας μιλήσετε.
Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.